Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri T

 Taci Taç ile ilgili
 Tacettin Taca ait
 Tahir Pak, temiz
 Tahsin Beðenilip alkýþlanan, kale gibi saðlam
 Talat Yüz, surat, çehre
 Talip Ýstekli, isteyen, talep eden
 Tamer Tam erkek
 Tan Þafak vakti
 Taner Aydýnlýk erkek
 Tanju Türk imparatorlarýna Çinlilerce verilen ad
 Tankut Kutlu, aydýnlýk
 Tansel Aydýnlýða ait, sabahla ilgili
 Tarýk Sabah yýldýzý
 Tarkan Eski Türk adý / Daðýnýk
 Taþkýn Taþmýþ durumda olan, aþýrý
 Tayfun Çok zorlu bir fýrtýna
 Taylan Uzun boylu
 Tayyar Uçan, uçucu
 Tayyib (p) Ýyi, hoþ, çok temiz
 Tekin Uðurlu
 Temel Kök, esas, dayanak
 Teoman Oðuz Han'ýn babasýnýn adý
 Tevfik Allah'ýn yardýmý, uygunlaþtýrma, baþarý
 Tezcan Caný tez olan
 Timuçin Türk Moðol Ýmparatoru Cengiz Han'ýn asýl adý
 Timur Demirin eski Türkçe'deki yazýlýþý
 Toktamýþ Bir yerde yerleþik oturan
 Tolga Bir tür savaþ baþlýðý, kask
 Tolunay Dolunay
 Toygar Çayýr kuþu
 Tufan Þiddetli, sürekli yaðmur ve getirdiði su baskýný
 Tuðrul Güçlü bir masal kuþu
 Tuna Avrupa'da bir nehir
 Tunç Bakýr, çinko ve kalay karýþýmý bir maden
 Tunca Tunç gibi / Meriç Nehri'nin bir kolu
 Tuncay Tunç renkli ay
 Tuncel Tunç gibi el
 Tuncer Tunç gibi er
 Turan Dünyadaki tüm Türklerin yaþayacaðýna inanýlan ülke
 Turgay Çayýrkuþu / Toygar
 Turgut Oturulacak yer, belde
 Turhan Onurlu kiþi
 Tümay Dolunay
 Türkay Ay gibi parlayan Türk
 Türker Türk erkeði
 Turaç Bir tür küçük av kuþu
    BlueSash.NET 2001-2007