Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
Fkralar
 
Boru
 Okunma  1170
 Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 m. kadar yukarda, altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar.
Kimyacý:
-Adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ.
Fizikçi:
-Adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ.
Jeolog:
-Burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem anýnda sobanin taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ.
Matematikçi:
-Sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ.
Antropolog:
- Adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ.
Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarda olmasýnýn nedenini sorarlar. Adam cevap verir:
- Boru yetmedi!!!!!!
Puan Ver
 Toplam Puan  16  Ortalama  8.00
Fkray Yazdr
  Seme Fkralar
   Yumurta    Yangýn
   Alýþkanlýk    Yanlýþlýk
   Ýlk gece    ayna...
   Temel ve Karýnca    kaç anne kaaçç
   Atatürk    Anahtar
   Sokaktan mý Topluyorum    Soyguncular ve Temel
   Servet    Papa
   Zeka iþte    Baðdat mý?
   Yanlýþ Numara    Çaycý
   ÇOCUK    Falcý
   Nerden Bulursa Bulsun    Beyin Fuarý
   10 Dolar    Golf
   Þaka    3. Kadýn
   Dede    Nam-ý Kemal
   ayna    Vermek
    BlueSash.NET 2001-2007