Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri C

 Cabbar Güç ve kuvvet sahibi kimse
 Cafer Çay, dere, küçük akarsu
 Cahit Çalýþan çaba gösteren / Ýnatçý, ayak direyen
 Can Ýnsan ve hayvanlarda yaþamý saðlayan ve ilk korunan
 Celal Büyüklük ululuk, hýþým
 Celalettin Büyüklük ululuk, hýþým
 Celil Ulu, yüce, manevi deðeri yüksek olan
 Cem Bir þeyin toplamý, tamamý
 Cemal Güzellik, özellikle yüz güzelliði
 Cemalettin Güzellik taþýyan
 Cemil Güzel
 Cenap Manevi büyüklük / Onur
 Cenan Yürek, gönül kalp
 Cengiz Sert ve haþin tabiatlý, kolay yumuþamayan
 Cenk Savaþmak, Kýsa süreli savaþ
 Cevat Ýyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk
 Ceyhan Güney bölgemizde bir ýrmak adý
 Ceyhun Eski Türk isimlerinden / yiðit, güçlü kiþi
 Cezmi Kesin karar veren
 Cihan Dünya
 Cihangir Cihaný ele geçiren
 Cihat Din uðruna savaþmak
 Civan Yeni yetme, körpe, genç
 Coþar Heyecan dolu, kabýna sýðmayan
 Coþkun Aþýrý heyecanlý, çok duyarlý
 Cuma Müslümanlar için haftanýn kutsal günü
 Cumhur Halk topluluðu
 Cüneyt Büyük bir mutasavvuf
 Cankat Yaþamýna can ekle, sevinçle dol
 Çaðrý Davet
 Çetin Güç, zor, engelli
 Çaðatay Küçük tay, çocuk gibi sevimli
 Çaðan Bayram, þenlik, mutlu gün
 Çaðdaþ Ayný çaðda yaþayan, çaða uygun
 Çaðlar Çaðýldayarak akan su, þelale
 Çakabey 11.yy'da Ýzmir yöresinde beylik kuran Türk Beyi
 Çelik Su verilerek sertleþtirilmiþ demir
 Çavuþ Askerde bir rütbe
 Çelebi Efendi, görgülü, terbiyeli
 Çelen Yakýþýklý, saçak, akýllý
 Çeliker Çelik gibi güçlü insan
 Çevik Atak, hareketli
 Çevrim Girdap, sürekli deðiþim, anafor
 Çýnar Geniþ yapraklý kalýn gövdeli uzun ömürlü bir aðaç
    BlueSash.NET 2001-2007