Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri S

 Sabahattin Güzellik
 Sabit Yerinde duran, kýmýldamayan
 Sacit (d) Secdeye varan, ibadet eden
 Sadettin Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
 Sadi Baht açýklýðý
 Sadýk Ýçten baðlý, gerçek dost
 Sadri Anaya göre çocuk
 Sadun Yýldýz bilimine göre, uðurlu olan
 Sadullah Allah'ýn talihli kýldýðý
 Safa Saflýk, berraklýk / Gönül rahatlýðý
 Saffet Saflýk, temizlik
 Safi Katýksýz, ayýrt edilmiþ
 Saim Oruç tutan, oruçlu
 Sait (d) Kutlu, cennetlik
 Salih Ýyi, yararlý, yetkili
 Salim Eksiksiz, sað, saðlam
 Sarp Dik geçilmesi ve çýkýlmasý güç
 Saruhan Eski bir Türk beyi
 Saltuk Hiç bir koþul ve denetime baðlý olmayan
 Samet (d) Sonsuz, ebedi
 Sami Ýþiten, dinleyen
 Samim Bir þeyin merkezi
 Savaþ Ýki ya da daha çok tarafýn vuruþmasý, kavgasý
 Seçkin Seçilmiþ olan
 Sedat Doðruluk, haklýlýk
 Sefa/Safa Saflýk, berraklýk
 Sefer Yolculuk, savaþ hali
 Seha Eli açýk, cömert
 Selami Huzurla, selâmetle ilgili
 Selçuk Sel gibi akan
 Selim Ýyileþmesi kolay hastalýk
 Selman / Salman Özgür, hür
 Semih Bol, cömert gönüllü
 Senih Yüce, yüksek
 Sercan Canlarýn özü, canýn baþý
 Serdar Askerin baþý, komutan
 Sergen Raf, bir þeylerin dizili olduðu yer
 Serhan Hanlarýn baþý
 Serhat (d) Sýnýr boyu
 Serkan Serhan / Baþ han, ser + kan,
 Sermet Öncesiz ve sonrasýz
 Sertaç Baþ tacý
 Servet Para, mal, mülk
 Serter Sert + Er, sert erkek
 Server Bir topluluðun en ileri geleni, baþ, þef, reis
 Seyit Efendi, bey
 Sezai Uygun, yaraþýr
 Sezer Sezgisi güçlü olan
 Sýddýk Çok içten ve doðru kimse
 Sýtký Yalan söylemeyen, dürüst
 Sina Ýlaç yapýlan bir tür bitki
 Sinan Süngü ve mýzrak gibi þeylerin sivri ucu
 Sipahi Týmar sahibi asker
 Soner Son erkek, son yardýmý yapan
 Sönmez Sürekli yanan, sönmeyen
 Suat (d) Mutlu, mutlulukla ilgili
 Suavi Zorluklara dayanan
 Suay Suya vuran ay ýþýðý gibi ýþýltýlý
 Suphi Sabahla, aydýnlýkla ilgili
 Süleyman Davud peygamberin oðlu
 Sümer Bugünkü Irak'ta kurulan eski bir uygarlýðýn adý
 Süreyya Ülker yýldýz takýmý
 Süruri Sevinçli, sevinçle ilgili
    BlueSash.NET 2001-2007