Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri M

 Macit (d) Þan ve þeref sahibi
 Mahir Usta, elinden her iþ gelen
 Mahmut Övgüye deðer
 Mahzun Hüzünlü, duygulu, üzgün
 Makbul Alýnan, kabul olunan
 Malik Sahip, efendi
 Mazhar Bir þeyin göründüðü, ortaya çýktýðý yer
 Mazlum Zulüm gören, zulmedilen kiþi
 Mecit (d) Çok þerefli, büyük þan sahibi
 Mecnun Deli, aklý baþýnda olmayan
 Medet Yardým eden
 Mehmet Aslý Arapça'da Muhammed, çok övülmüþ anlamýnda
 Melih Güzel, þirin
 Melik Hükümdar, han
 Memduh Övülmüþ, övülmeye deðer
 Menderes Ege Bölgesi'nde bir ýrmak adý
 Mengüç Güçlü ben / Men + güç
 Meriç Ülkemizin Bulgaristan sýnýrýndaki nehir
 Merih Güneþ Sistemi'ndeki 5. gezegen
 Mert Sözünün eri, sözünde duran
 Mestan Savruk / Cüret sahibi
 Mesut (d) Mutlu, sevinçli, neþeli
 Mete Büyük Hun imparatoru
 Metin Saðlam, dayanýklý
 Mevlut Doðma, dünyaya gelme (Mevlid-Mevlüd)
 Mikail Allah'a en yakýn olduðuna inanýlan dört melekten birinin adý
 Muammer Uzun ömürlü, çok yaþayan
 Mucip Gerektiren, gerektirici
 Muhammed Çok övülmüþ, hamdedilmiþ
 Muharrem Din tarafýndan yasaklanan
 Muhip Seven, seviþen
 Muhittin Dini güçlendiren
 Muhlis Ýnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
 Muhsin Saðlamlaþtýran
 Muhtar Dilediði þekilde hareket edebilen
 Muhteþem Görkemli, göz kamaþtýrýcý
 Munis Sýcakkanlý, sevimli
 Murat (d) Amaç, maksat, istek
 Murtaza Mürteza / Seçkin seçilmiþ
 Musa Sudan gelmek anlamýndadýr. Bir peygamber adý
 Mustafa Temizlenmiþ, saf hale getirilmiþ
 Muti Ýyi kalpli, yumuþak baþlý
 Muzaffer Zafer kazanan, galip gelen
 Mücahit Savaþçý, cihada katýlan
 Müfit Faydalý, yararlý
 Müjdat Ýyi, müjdeli haberler
 Mükerrem Yardýmsever, ikram sever
 Mükremin Konuksever, ikram sever
 Mümin Ýnanan, iman eden
 Mümtaz Seçkin, baþkalarýndan ayrý tutulan
 Münir Aydýnlatan, ýþýk veren
 Mürsel Yollanmýþ, gönderilmiþ olan
 Münir Aydýnlatan, ýþýk veren
 Müslüm Ýslam Dini'nden olan / Teslim olan
 Mürþit (d) Doðru yolu gösteren
 Müþfik Acýyan, þefkat gösteren
 Müþtak Özleyen, göreceði gelen
    BlueSash.NET 2001-2007