Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri E

 Edip Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kiþi
 Ediz Deðerli yüksek
 Efdal / Eftal En deðerli en yüksek.
 Efe Batý Anadolu yiðitlerinin ortak adý
 Efecan / Afacan Hareketli, ele avuca sýðmaz, akýllý
 Eflatun Açýk mor, leylak rengi ile erguvan arasý / Bilgin, bilgili, her þeyi bilerek doðan çocuk
 Ekin Tahýlýn ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür
 Eþref Þerefli, þeref sahibi / Uðurlu
 Ege Yüce, büyük ulu / Ülkemizin batýsýndaki deniz
 Egemen Bir yere hakim olan
 Ejder Bir masal yaratýðý, korkulan, güçlü
 Ekber Kebir kelimesinden, En büyük
 Ekrem Pek cömert, iyiliksever
 Elvan Renk renk, çok renkli
 Emin Güvenilen, inanýlan kimse
 Emir Reis, aþiret baþý, Emreden
 Emrah Saz çalýp oynayan
 Emre Aþýk, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeþ
 Ender Seçkin, eþi benzeri az bulunan
 Engin Ucu bucaðý olmayan geniþlik
 Enis / Enes Sevimli, dost, canayakýn
 Enver En ýþýklý, en parlak
 Eray Ay gibi parlak erkek
 Ercan Er canlý, korkusuz yiðit
 Ercüment (d) Saygýdeðer, itibarlý, onur sahibi
 Erçin Erken doðan, En erken davranan
 Erdal Erken yeþeren dal / Er + Dal
 Erdem Fazilet, insaný insan yapan deðerler
 Erden Bekâret / Ýnsan eli deðmemiþ / Erkenden
 Erdinç Dinç erkek / Er + Dinç
 Erdoðan Doðuþtan yiðit / Erken doðan
 Erem Ulaþmak, kavuþmak için çaba gösteren
 Eren Ermiþ kiþi / Ermekten
 Erenay Ermiþ olan, Ay gibi nurlu
 Erþat Doðru yolu bulan
 Ergin Olgunlaþmýþ, güngörmüþ
 Ergun / Ergün Sert baþlý oynak hýzlý at
 Erhan Yiðit hakan
 Erim Sevgi, mutlu haber
 Erkan Erkek kanlý
 Erkin Koþulsuz iþ gören
 Erman Erdemli yiðit
 Erol Erkek ol, sözünde dur anlamýnda
 Ersin Erkeksin anlamýnda
 Ersen Kolay, zor olmayan
 Ertaç Erkekliði taç gibi taþýyan
 Ertan Tan gibi ateþ renkli er
 Ertem Erdem / Fazilet
 Erten Sabah, gündoðumu aný
 Ertuðrul Temiz, yürekli, doðru, yiðit
 Esad / Esat Çok uðurlu ve mutlu
 Ethem / Edhem Kara, yaðýz at
 Evren Kâinat, yaratýlmýþlarýn tümü
 Evrim Aþamalarla kendini gösteren ilerleme, deðiþim
 Eyüp Sabrýn simgesi olmuþ bir peygamber
 Erkut Kutlu, yiðit
 Erinç Rahat, dirlik
 Ezel Baþlangýcý olmayan
 Eldem Sevimli, cana yakýn
 Erhun Hunlu yiðit
 Emirhan Emir veren hükümdar, hanýn emri
 Ensar Hz. Muhammed'i Medine'ye davet edenlere verilen isim
    BlueSash.NET 2001-2007