Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Bayan simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

  Bayan simleri M

 Macide Þan ve þeref sahibi
 Makbule Alýnan, kabul olunan, beðenilen
 Manolya Güzel kokulu beyaz çiçekler açan aðaç
 Mediha Medhedilmiþ, övünülmüþ, beðenilen kadýn
 Mefharet Övünç, övünme, kývanç
 Mefkure Ulaþýlmak istenilen en yüce amaç
 Mehpare Ay parçasý
 Mehtap Ay ýþýðý, dolunay
 Mehveþ Ay yüzlü, ay gibi güzel
 Melahat Güzellik, güzel yüzlülük, yüzünde tatlý ifade olmak
 Melda Ýnce ve taze vücutlu
 Melek Allah ile insanlar arasýnda aracýlýk yapan manevi yaratýk
 Meliha Güzel, þirin
 Melike Kadýn hükümdar
 Melis Bal arýsý
 Melisa Baklagillerden, yapraklarý limonu andýran kokulu bir bitki
 Melodi Ezgi, müzik parçasý
 Meltem Yazýn, karadan denize doðru esen mevsim rüzgârý
 Menekþe Ýnce saplý, ufak, mavi çiçekli, güzel kokulu bitki
 Meral (Maral) Meral (maral), diþi geyik
 Meriç Bulgaristan'la olan sýnýrýmýzda bulunan bir nehir
 Merih Dokuz gezegenden biri (Mars)
 Merve Mekke yakýnlarýnda bir dað
 Meryem Dinine baðlý kadýn
 Mihriban Seven, þefkatli
 Mine Maden eþya üstündeki renkli sýr tabakasý
 Miray Yýlýn ilk aylarýnda doðan / Güneþ gibi, Ay gibi parlayan
 Mualla Makam ve rütbece yüksek olan
 Müberra Aklanmýþ, temize çýkarýlmýþ
 Mücella Parlak, cilalanmýþ
 Müesser Eser býrakan, eser sahibi
 Münevver Aydýnlatýlmýþ, parlak ýþýklý, bilgili
 Müþerref Onurlandýrýlmýþ, þerefli kýlýnmýþ
 Müge Ýnci çiçeði
 Muhterem Saygýn, saygýdeðer
 Müjde Ýyi haber, sevinçli haber
 Müjgan Kirpik
 Mukadder Tanrý hükmü, kader, alýn yazýsý
 Mukaddes Kutsal olan, mübarek olan
 Mükrime Ýkramý bol olan
 Münire Iþýk veren, aydýnlatan
 Mürüvvet Kiþilik, þahsiyet, insanlýk
 Munise Sýcakkanlý, sevimli
 Muzaffer Zafer kazanan, üstün gelen
 Mýsra Þiirin bir satýrý
 Müzeyyen Süslü, süslenmiþ, bezenmiþ
    BlueSash.NET 2001-2007