Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Erkek simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

 Erkek simleri B

 Babür Hindistan'da yaþayan bir tür kaplan/Babür imparatorluðunun kurucusu Babürþah'tan
 Baha Deðer fiyat, kýymatinin karþýlýðý, Ederi
 Bahadýr Yiðit, kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
 Bahri Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluðu
 Bahtiyar Mutlu, talihli, Hayatýndan memnunolan
 Baki Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
 Bala Küçük çocuk, Yavru, Korunmasý gereken
 Balaban Bir tür yýrtýcý kuþ. Ýri cins bir tür Doðan (kuþ)
 Barbaros \"Barba Rosse\" Kýrmýzý sakal. Asýl adý Hýzýr olan büyük Türk amiraline Avrupalýlarýn taktýðý ad.
 Baransel Güce, kuvvete ait. Güçsel.
 Barýþ Uzlaþma.
 Barkýn Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaþan
 Basri Gören, görme ile ilgili, görebilmek
 Battal Kahraman. Oldukça iri yapýlý, Alýþýlmýþýn dýþýnda büyük
 Batýkan Batý+han Batýnýn Haný ya da Batýnýn Kaný anlamýnda
 Batu Güçlü Kuvvetli
 Batuhan Güçlü Kuvvetli Han. Altýnordu devletinin kurucusu Batuhan.
 Batur Korkusuz, yiðit.
 Bayar Büyük, ulu yüce.
 Bayezit/Beyazýt Birçok Osmanlý þehzadesinin ortak adý.
 Bayraktar Bayrak taþýyan.
 Baykal Yaban kýsraðý. Moðolistan'daki büyük göl
 Bayram Ulusca kutlanýlan, Kutsal ve önemli günler.
 Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin, gürültüsüz.
 Bedir Ayýn ondördü. Dolunay. Ay.
 Bedirhan Ay+ Han gibi Bedir + Han
 Bedrettin Ayýn ondördü gibi ýþýk saçan, temiz ve yüce
 Bedri Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
 Behçet Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
 Behiç Þen. Güleryüzlü, Neþeli.
 Behram Merih Yýldýzý.
 Behzat Doðuþtan iyi, soylu kiþi
 Behlil / Behlül Çok gülen, hayýr sahibi, güleryüzlü
 Beki / Bekri El deðmemiþ, Bakir, Tertemiz, bozulmamýþ.
 Bektaþ Saygýn, aziz, denk, eþit.
 Berat Ýzinli, müsaadeli olmak / Diploma
 Berkant Saðlam Yemin. Berk + Ant.
 Besim Güler yüzlü
 Bilgin Bilgi sahibi. Alim
 Birol Tek ol, anlamýnda . Bir + Ol
 Bora / Boran Ardýndan yaðýþ getiren þiddetli rüzgar.
 Bozkurt Türklerin Orta Asya'dan çýkýþýnda yol gösterdiðine inanýlan efsanevi kurt
 Boðaçhan Ýnanýlmaz derecede güçlü, insanüstü gücü olan
 Bülent Yüksek, uzun, eriþilmesi zor, yüce
 Bünyamin Hz. Yakup'un oðlu
 Bulut Bulut.
 Bumin Baykuþ, Puhu kuþu.
 Burak Hz. Muhammed'in Miraç'ta bindiði efsanevi ata verilen isim.
 Burçin Diþi geyik.
 Burhan Delil, kanýt.
 Burhanettin Dinin kanýtý, dinin delili, ispatý
 Buðra Erkek deve
 Berkay Saðlam yapýlý ve ay ýþýðý gibi parlak olan. Ay ýþýðý, Güçlü ay
 Berhan Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
 Bilal Ýlk ezaný okuyan Bilal-i Habeþi'nin adýndan..
 Berke Cengiz Han'ýn torununun adý. Deðnek, sopa, kamçý anlamýnda da kullanýlýr
 Bermal Birþeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çýkaran, becerikli
 Berk Saðlam güçlü, dayanýklý
 Buðrahan Müslüman Türk Hakanlardan Saltuk Buðrahan.
 Baþar Baþarýlý ol anlamýnda
    BlueSash.NET 2001-2007