Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Bayan simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

  Bayan simleri S

 Saadet Mutluluk
 Sabahat / Sebahat Güzellik
 Sabiha Yüzen, yüzücü, güzel þirin, hoþ
 Sabite Yerinde duran, kýmýldamayan
 Sabriye Sabýrlý, sabýrla ilgili
 Sacide Secdeye varan, yere yüz süren
 Safiye Katýksýz, katýþýksýz, saf
 Sahiba Bir þeyi elde etmiþ olan
 Saime Oruç tutan, oruçlu
 Sakine Oynamayan, kýmýldamayan, durgun
 Saliha Ýyi, yarar, yetkili, hakký olan
 Salime Eksiksiz, sað, saðlam
 Samime Bir þeyin temeli, en köklü yeri
 Sanem Put, put kadar güzel, çok güzel
 Saniye Dakikanýn 60'ta biri süresinde zaman birimi
 Seçil Beðenilen, seçilen
 Seda Ses
 Sedef Midye ve istiridye gibi hayvanlarýn beyaz ýþýltýlý parlak kabuðu
 Seden (Sedan) sesin, sesleniþin
 Seher Tan aðartýsý, ortalýðýn aydýnlandýðý an
 Selda (Seldað) Dað seli, daðdan inen sel
 Selen Haber, havadis, kulakla duyulan, iþitilen
 Selin Senin Sel'in, sana ait sel
 Selma Doðru ve iyi yolda, selamette olma
 Selvi Yaz-kýþ yeþil kalan ince uzun bir aðaç
 Sema Gökyüzü
 Semahat Cömertlik, el açýklýðý
 Semiha Cömert gönüllü, eli bol
 Semiramis Asur kraliçesinin adý
 Semra Esmer
 Senay Ay gibisin anlamýnda
 Seniha Yüce, yüksek
 Serap Çölde uzaktan su gibi görünen ýþýk yanýlmasý
 Sertap (b) Ser +Tab / Pýrýltýlý baþ, ýþýltýlarýn baþý
 Seren Yelken gerilmek üzere direðe çapraz takýlan aðaç
 Serin Ilýkla soðuk arasý
 Serpil Serpilmiþ, geliþmiþ
 Sevda Aþk, sevgi, tutku, tutkunluk
 Sevgi Aþk, sevme duygusu
 Sevil Sevgiye deðer, sevilen
 Sevim Birine yakýnlýk duymak, sempati
 Sevinç Neþe, iç ferahlýðý
 Sevtap Aþýrý, tapacak kadar sevgi duyan
 Seval Severek alýnan
 Seyhan Kentten kente yolculuk
 Seyyal Akýþkan, sývý, yerinde duramayan
 Sezen Sezgisi güçlü olan
 Sezer Sezgisi güçlü olan
 Sýcak Sýcakkanlý, cana yakýn
 Sýdýka Çok içten ve doðru kimse
 Sýla Gurbete çýkanýn doðup büyüdüðü yer
 Sýrma Altýn yaldýzlý ya da yaldýzsýz ince gümüþ tel
 Sibel Bulutla yer arasýnda yere düþmeyen yaðmur damlasý / Buðday baþaðý
 Simge Alamet, sembol, bir þeyi anlatan im, imge
 Sinem Benim tenim, benim vücudum, göðsüm
 Solmaz Güzelliðini, tazeliðini uzun süre koruyan
 Sonay Yýlýn son ayý
 Songül Son açan gül
 Sonat Bir veya iki çalgý için yazýlmýþ 3-4 bölümlü müzik eseri
 Sonnur Son ýþýk
 Su Rengi, kokusu ve tadý olmayan, saydam, sývý madde
 Suat Mutlu, mutlulukla ilgili
 Sultan Hükümdar ailesinden, anne, kýz kardeþ
 Suna Boylu poslu endamlý / Erkek ördek
 Sunay Aysun
 Suzan Adak ayý
 Sühandan Güzel konuþan
 Süheyla Güney yönünde görünen parlak yýldýzlar
    BlueSash.NET 2001-2007