Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Politika fýkralarý Toplam (74) Fkra
 Dünya Türklerin Olacak   Okunma (1385)   
Dünyanýn geliþmiþ ülkeleri bir araya gelmiþler. Bir gün, en son teknolojilerle üretilmiþ bir bilgisa...
 Devletin Ayak Bastýðý Yer   Okunma (1443)   
-Vali köylerden birisine gezmeye gitmiþ. Köye valinin geldigini duyan Mehmet dayý acele köy meydanýn...
 Bakan Karýsý   Okunma (1464)   
Bakanlardan birinin ölmesiyle baþka bir milletvekili onun süresini doldurmak üzere seçilmiþti. Adam ...
 Mustafa Abi   Okunma (1431)   
Aydýn'ýn köylerinden birinde köylüler her zamanki gibi oturmuþ TV seyrediyorlarmýþ. O sýrada TV'de E...
 Hayat Standartý   Okunma (1488)   
Amerikan,Ýngiliz ve Türk baþbakanlarý aralarýnda konuþuyorlarmýþ;
Amerikan baþkaný:
...
 Sýrt çantasý   Okunma (1372)   
Bir uçaga Baþkan Bush, Bin Ladin ve Ecevit binip Ýsviçreye dünya meselelerini konuþmaya gitmek üzere...
 Tablo   Okunma (1265)   
Deðerli büyügümüz Yildirim Akbulut Fransa ziyareti esnasinda meþhur Louvre muzesini gezecekmis; faka...
 Siyasetten geldik   Okunma (1308)   
Adamýn biri yaklaþan seçimlerde milletvekilliðine aday olmak için bir partiye baþvurur.partiden gele...
 Akýllý Eþek   Okunma (1450)   
Milletvekilinin biri bir köyü gezerken, baðlý olduðu deðirmeni döndüren bir eþek görmüþ.<BR>Ya...
 Tamamen Kaygýsal   Okunma (1511)   
Bülent Dede bak memurlara...
"-Neyine bakacam be?... Herþeye çare buldular, þu baþbakanlýðýn bas
...
 5 Sterlin   Okunma (1255)   
- 2.Dünya savaþý esnasýnda Ýngiltere Baþbakaný Churchill konuþma yapmak üzere bir taksiye binerek ra...
 Güllük Gülistanlýk   Okunma (1361)   
Sakýp Sabancý'ya bir gün demiþler ki:
- "Aða bu dünyada her þey güllük gülistanlýk nereye baksak
...
 Mezar Soyguncusu   Okunma (1340)   
Köyün birinde bir mezar soyguncusu varmýþ. Cenaze gömüldükten bir gün sonra mezara bir gidilirmiþki,...
 M.Akif Ersoy   Okunma (1485)   
Eski Milletvekillerinden, dinine imanina yani müslümanliga cok bagli olan birisi olan Mehmet Akif Er...
 Patronluk Ýçin mi Yöneticilik Ýçin mi?   Okunma (1390)   
Adamýn biri sabah saat 10'a doðru bir elinde, içinde inek pisliði olan bir tenekeyle kafeye gelmiþ,<...
 Ticari Zeka   Okunma (1356)   
Ýþ adamý traþ olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir.

Derken, kapýnýn önünden að
...
 Bush'un Pulu   Okunma (1278)   
Baþkan Bush'un yeni talimatý:
- Üzerinde resmim olan pul bastýrdým, bundan böyle baþkanlýðýn bütü
...
 Nur Yüzlü Kul   Okunma (1349)   
Yýllar önce generallerin ülkemizi yönetmeye özendikleri bir dönemde öðrenci, yazar evleri aranmaktad...
 Baþbakan Ecevit   Okunma (1308)   
Ecevit basbakanliktan ayrildiktan sonra Rahsaniyla artik yuvasinda mütevazi bir hayat sürüyor.... bi...
 Bush ve Þoförü   Okunma (1395)   
Bir gün Bush ve þoförü bir kýr gezisine çýkmýþlar. Bir çiftlikten geçerken hýzlý olduklarý için tavu...
    BlueSash.NET 2001-2007