Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Sarhoþ fýkralarý Toplam (27) Fkra
 Beyaz Palto   Okunma (2687)   
Þarhoþun biri týka basa dolu bir
belediye otobüsüne biner. Bir süre sonra
-"Ben bu otobüstek
...
 Sarhoþ papagan   Okunma (2422)   
Adamýn birinin papaðaný varmýþ. Ama çok içkici imiþ. Bir gün sahibi eve iki þiþe viski getirmiþ ve p...
 Anahtar deliði   Okunma (2302)   
Sarhoþun biri sabaha karþý zil-zurna evine dönmüþ kapýnýn önünde gürültülü bir þekilde kapýyý açmaya...
 Yeniceri aðasý   Okunma (2077)   
Sarhoþ bir yeniçeri aðasý bir gün dolaþýrken bir Yahudi'yi görmüþ hemen üstüne atlamýþ.
"Siz Ýsa
...
 Ýstiklal marþýný kim yazdý?   Okunma (2132)   
Ýki Kýrþehir'li Ankara'ya düðüne gelmiþler. Tabiki gece yarýlarýna kadar içmiþler zil zurna sarhoþla...
 Ay mýdýr Güneþ midir?   Okunma (1852)   
Ýki sarhoþ yolda tartýþýyorlarmýþ. Birisi ayý göstererek bu aydýr öbürüde güneþtir diyomuþ. Bunlarý ...
 Raký ve Almanlar   Okunma (1793)   
Ýki Alman Karl ve Hans, Türk'lerin neden bu kadar rakýya düþkün olduklarýný ve içerken ne hissettikl...
 Sarhoþ Koca   Okunma (1895)   
Kadýn sarhoþ kocasýný meyhaneden çýkarmaya çalýþýyordu.
- Hadi gidelim burdan, gidip yatalým....
 Sarhoþ Sürücü   Okunma (1933)   
Sarhoþ sürücü arkadaþýna döndü:
- Sanýrým bir kasabaya yaklaþýyoruz
- Nerden çýkardýn þimdi
...
 Kurabiye   Okunma (1640)   
Lunaparkta bir yarýþma: Tüfekle turnayý gözünden vuran hediye kazanýyor.
Bir adam geliyor. Dili
...
 Ýçki ve Kral   Okunma (1796)   
Kralýn biri halkýn gerçek düþüncelerini öðrenmek için kýlýk kýyafetini, degiþtirip çarþýda dolaþýyor...
 Taciz   Okunma (1894)   
Çok yaþlý ve bir o kadar da çirkin bir kadýn soluk soluða karakola gidip þikayetçi olur:
-"Adamýn
...
 Baþka Kimse Yok mu   Okunma (1717)   
Adamýn biri bir gün kafayý iyice çekip eve doðru yola koyulmuþ ve önündeki çukuru görmeden güm diye ...
 Ýki Sarhoþ Kadýn   Okunma (1728)   
Ýki evli kadýn bir akþam kocalarýný evde býrakýp kadýn kadýna eglenmek için bir bara gitmiþler ama i...
 Ben Ýçince   Okunma (1682)   
Bir kasabada sevilen bir adam çok içiyormuþ. Arkadaþlarý vaz geçirmek için:
- "Bak sen burada sev
...
 Özür   Okunma (1596)   
Sarhoþun biri yolda giderken bir þiþe tepmiþ içinden bir cin çýkmýþ "dile benden ne dil...
 Uyanmamýþ.   Okunma (1563)   
Eve gelen sarhoþ eþinin erotik giyiniþini görünce durumu anlamýþ:
-Karýcýðým biraz sabret bizimki
...
 Zavallý Barmen   Okunma (1691)   
Birgün adamýn biri bir bara gitmiþ orda bir kaç tane bira içtikten sonra parasýný bozuk paralar hali...
 Sarhoþ Olunca   Okunma (1590)   
Barmen, meslektaþýndan rica eder:
-"Yarýn evde iþim var. Yerime sen bakar mýsýn?
-"Bakarým da
...
 Polis Olmak   Okunma (1677)   
Trafik polisi Temel gece yarýsý bir arabayý durdurmuþ. Arabanýn içindeki kadýn sürücü, zil zurna sar...
    BlueSash.NET 2001-2007