Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Asker fýkralarý Toplam (122) Fkra
 Andrea Doria   Okunma (5037)   
Osmanlý donanmasýyla Venedik donanmasýý arasýnda savas çýkmýþ. Venedik donanmasýnýn komutaný Andrea ...
 Ördek böreði   Okunma (3776)   
Acemi er, levazým baþçavuþuna yakýnýr :
-Baþçavuþum, bize yemekte ördek böreði verdiler. Yemin ed
...
 Ýçki öldürür   Okunma (3673)   
Albay askerlerin içki içmelerine engel olmak için kantinin duvarýna bir yazý asmýþtýr. Yazýda :
...
 Mükafat   Okunma (3223)   
II. Dünya Savaþý sýrasýnda Rus ordularý geri çeliyorlar. Ve Rus generali durumu kurtarmak için asker...
 Tek ben miyim?   Okunma (3055)   
Manevra varmýþ.Mehmet elde tüfek yerde yatýyormuþ.Komutan gelip sormuþ :
-Düþman önden gelirse n
...
 Vatan topraðý   Okunma (2762)   
Karavana saatinde askerlerden bazýlarý, yemeklerin içinden taþ ve kum çiktiði için þikayette bulunur...
 General Motors   Okunma (2687)   
Ýki erden birisi, geçen kamyona selam durunca öbürü sordu :
-Neden selem verdin?
-Görmedin m
...
 Nerelisin   Okunma (3465)   
Komutan teftiþ sýrasýnda bir askere sorar:
- Oðlum nerelisin?
- Maraþlýyým komutaným
Kom
...
 Asker Rüyasý   Okunma (2819)   
Bir tatbikat sýrasýnda paraþütçü komandolar uçaktan atlýyorlardý. Atlama sýrasý gelen en son paraþüt...
 Karadenizli er   Okunma (2728)   
Yeni erler eðitim görüyordu.Ders veren üsteðmen, karadenizli birere insan iskeletini göstererek ne o...
 Kýrç   Okunma (2559)   
Tabura yeni bir komutan gelmis ve askerleri toplayarak bir konusma yapacagini belirtmis. Bütün asker...
 Þamar   Okunma (2511)   
Bir Yüzbasi ile emir eri bir trende yolculuk ediyorlar. Ayni
kompartmanda çok alimli bir kiz ile
...
 Asker Mektubu   Okunma (2519)   
Temel askerdedir fakat kimi kimsesi yoktur ve birgün Temel cumhurbaþkanýndan harçlýk istemek için b...
 2. Dünya Savaþý   Okunma (2331)   
2. Dünya Savaþýnda 2 Yahudi Almanlara esir olmuþtur.Bunlardan biri diðerine kendilerine ne yapacakla...
 El Bombasý   Okunma (2378)   
Zorunlu askerliðini yapmakta olan genç babaannesine koli içerisinde bir el bombasý yollar, pimine ya...
 Anam babam   Okunma (2312)   
Yüzbaþýnýn çok sevdiði ve güvendiði Onbaþý Mehmet`in cezalandýrdýðý er, yüzbaþýnýn karþýsýnda :
...
 Anneniz ne diyor?   Okunma (2320)   
Çok genç bir Ýngiliz subayý, general olan babasýnýn yanýnda yaverdi, yaþlý bir albaya emri iletmekle...
 Baþçavuþ Albayý Tutuklayacakmýþ   Okunma (2218)   
Albay, binbaþýya :
-Yarýn güneþ tutulacak. Bu her zaman görülen bir þey deðildir. Erleri talim e
...
 Deniz Feneri   Okunma (2288)   
Bir amerikan uçak gemisi seyir halinde ilerlerken radar ekranýnda bir baþka eko görür,uçak gemisi ko...
 Kahverengi pantolonum   Okunma (2277)   
Tayfa kaptanýna baðýrýr; "Ufukta düþman gemisi göründü.

Kaptan,2.kaptana emreder;"Çabuk beni
...
    BlueSash.NET 2001-2007