Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Hayvanlar alemi fýkralarý Toplam (108) Fkra
 Ekmek var mý?   Okunma (2325)   
Ördek bara girer ve barmen'e:
- ekmek var mi
- yok
- ekmek var mi
- yok
- ekmek
...
 Karýnca   Okunma (2204)   
Ýþlediði bir suçtan dolayý onbeþ sene hapis cezasý yiyen adam, cezaevine girdiði gün yataðýnýn kenar...
 Devekuþu   Okunma (1998)   
Bir gün bir yavru tavþan ormanda neþeyle yürüyormuþ. Derken karþýsýna tanýmadýðý bir mahlukat çýkmýþ...
 Havuç   Okunma (1865)   
Bir gun tavsanin biri tatliciya girmis ve
- Havuc tatlisi varmi havuc tatlisi, demis
Tatlici
...
 Papaðan   Okunma (2098)   
Lüks bir semtteki kuþçu dükkanýna giren müþteri güzel bir papaðan almak istediðini söylemiþti.
D
...
 Havuç   Okunma (1792)   
Tavþan bir gün bir eczaneye girer.
Karþýsýnda duran eczacýya sorar :
-Havuç var mý havuç hav
...
 Eleman Aranýyor   Okunma (1742)   
Bir þirketin kapýsýnda bir ilan aþýlmýþ, þöyle yazýyor:
"Dakikada 70 kelime yazabilen Bilgisayar
...
 Fil   Okunma (1779)   
Yaþlýlýðý nedenliðiyle çok ucuza satýlan bir fili satýn alan uyanýk adamlardan biri, bir çadýr kurmu...
 Çekirge   Okunma (1785)   
Avusturalya'ya gezmeye giden bir Amerikalý yerli bir rehber tutmuþtu. Bir gün dolaþýrlarken bir inek...
 Tavuk ile civciv   Okunma (1983)   
Civciv annesi olan tavuða sorar:
-Anne babam niye yumurtlamýyo? der.
tavuk da:
-Anotomisi i
...
 Ormanýn Kralý   Okunma (1665)   
Bir gün aslann birinin caný çok sýkýlmýþ,þöyle bir ormaný gezeyim
tebamla eðleneyim biraz demiþ.
...
 Nuhun Gemisi   Okunma (1668)   
Gemide çiftleþme olmasýn diye de her çiftin erkeðinin penisini alarak fiþlerler ve bu fiþin bir eþin...
 La Fontaigne   Okunma (1672)   
Karinca yaz boyunca calisirken agustos bocegi saz calmis. Bilirsiniz hikayeyi. Tabi kis gelmis, kar...
 Akýllý köpek   Okunma (1596)   
bir gün zengin mi zengin bir iþadamýný av meraký sarmýþ hemen tüfek tabanca ne bulduysa almýs ama ba...
 Ayý   Okunma (1599)   
Yolcu uçaðý arýzalanýr ve bir ormana düþer. Yolcu uçaðýndan sadece bayan bir yolcu kurtulur. Oda kom...
 Enayi   Okunma (1714)   
Bir araþtýrmacý sabýr ve dikkatle çalýþarak iki fareye acýktýklarý zaman burunlarý ile bir zile basm...
 Yumurta   Okunma (1632)   
Ýki horoz mutfaða girerler. Etrafa meraklý gözlerle bakarlarken tezgahýn üzerinde bir yemek kitabý g...
 Diþi domuz   Okunma (1938)   
En yakýn komþusundan 10 kilometre uzakta, yaþlý karýsýyla birlikte yaþayan çiftçi, eðlence olsun diy...
 Asansör   Okunma (1478)   
Temelle oðlu Ýstanbulu hiç görmemiþler ve bir iþ için oraya giderler.
Küçük köylerinden sonra gör
...
 Balýk hafýzasý   Okunma (1787)   
Ýki balýk büyük bir akvaryumun ortasýnda karþýlaþmýþlar. Biri diðerine:
- Ya ben seni bi
...
    BlueSash.NET 2001-2007