Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Politika fýkralarý
F�kralar
 
Mantýklý Karar
 Okunma  1594
 Güneydoðu'da 15 yýl süren çatýþmalý ortam; doðrusuyla, düzmecesiyle, abartýsýyla binlerce hikayeye kaynaklýk etmiþtir. Ýþte bu binlerce hikayeden biri de þöyle rivayet edilir:
-Bir TV kanalýnda bir PKK itirafçýsý geçmiþini anlatmaktadýr. Muhabir: "Anlat bakalým, yasadýþý-bölücü-terör örgütü ile nasýl tanýþtýn?"
-Ýtirafçý baþlar anlatmaya: Bir gece PKK'lýlar bizim köye gelmiþler. Birden kapý vurulmuþ taak taak takk.. Açmýþýz biz de. Bakmýþým ki anarþitler. Bana demiþtir ki; bize yemek vereceksin, ekmek, su vereceksin, yardým edeceksen yataklýk edeceksen yani ha! Yook demiþim, olmaz demiþim, siz hayýnsýnýz, anarþitsiniz, bölücüsünüz, size ekmek su yok.. O zamaan anayý vururuk demiþlerdir. Yine benden yardým yok... Anayý vurmuþlardýr. Sonra gene gelmiþlerdir anarþitler, demiþlerdir bize yardým edeceksin, ekmek, su... Demiþim yok... Babayý da vurmuþlardýr. Ertesi gün gene gelmiþlerdir... Bize yardým, yoksa karýyý vururuk, yok demiþim, karý da gitmiþtir. Sonra çocuklar... Herkes ölmüþtür. Ben evde bir baþýma düþünürem bir gece... Yine kapý çalmýþtýr... Takkk takkk takkk!. Açmýþým kapýyý, onlar! Demiþlerdir ki bize yardým edeceksin, ekmek su vereceksen... Ben demiþim, size yardým yok, siz hayýnsýnýz... Bana demiþler ki; yoksa seni vururuk...! Biraz düþünmüþüm, bana mantýklý gelmiþtir, kabul etmiþim... Ýþte böyledir...

Puan Ver
 Toplam Puan  97  Ortalama  5.39
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Niye Yedin?    Tamamen Rakamsal
   Masaj    Suçlu
   Düþünen Hindi    Ters
   O Fenerlidir    Hotdog
   Demirel ve Ecevit    Zehirlimiydik
   Çaycý    Ýçki öldürür
   bir þans daha    Yaþ
   kapý kolu    Eldiven
   Kýlcýk    Azami Yükseklik
   Kadýn Budalasý    öðrenciler
    BlueSash.NET 2001-2007