Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Sarýþýn fýkralarý
F�kralar
 
Dile benden ne dilersen
 Okunma  1579
 Yaþlýca bir bayan evindeki koltuðunda oturup uzun geçmiþ hayatýný gözden geçirirken birden bir peri karþýsýna çýkýverir ve ona 3 dilekte bulunabileceðini söyler.
- ''Peki'' der yaþlý kadýn.
- ''Zengin olmak istiyorum''.
Peri bir el hareketiyle kadýnýn koltuðunu som altýna çevirir.
- ''ikinci olarak'ta güzel ve genç bir prenses olmak istiyorum'' der.
Birden baþýnda paha biçilemez bir tacý olan dünya güzeli bir prenses oluverir.
- ''üçüncü ve son olarak ne istersin'' diye sorar peri.
O sýrada yaþlý köpeði aðýr bir þekilde kafasýný kaldýrýr ve zayýf bir "hav" sesi çýkartýr.
Prenses çok sevdiði köpeðine bakar ve þöyle der;
- ''Kopeðimi yakýþýklý bir prense dönüþtürebilirmisin?''.
Tam o anda, þimdi güzel bir prenses olan yaþlý kadýnýn önünde dünyada hiç kimsenin görmediði kadar yakýþýklý bir prense dönüþür köpek.
Hiç kimsenin hayal bile edemeyeceði kadar yakýþýklýdýr bu prens.
Kadýn ona büyük bir hayranlýkla bakar ve o anda ona aþýk oluverir. Prens ona doðru yaklaþtýðýnda kadýnýn heyecandan dizleri titremeye baþlar.
Prens ona doðru eðilir ve dudaklarý neredeyse kadýnýn kulaðýna deðecek þekilde þöyle fýsýldar;
- ''Eminim þimdi, zamanýnda beni hadým ettirdiðine çok piþmansýn''...
Puan Ver
 Toplam Puan  3  Ortalama  3.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Güneþ ve Ay    Hoþt Beyim Hoþt
   Boks    yüzme bilmiyorum ki
   Yönetici Kursu    Kaza
   Uzun geliyor    þemsiye
   normal    Tavuk
   Ekmek Parasý    Yakýnlýðýn Böylesi
   2 bilet    Temel ve idris
   uyku haplarý    Binadakiler
   6 sýfýr atýlýnca    deli mektubu
   35'inci kat    Nasýl Dünya'ya geldim
    BlueSash.NET 2001-2007