Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Politika fýkralarý
F�kralar
 
Hangi Suça Hangi Ceza?
 Okunma  1619
 Ýþsizdi, parasýzdý, kalacak yeri, yiyecek ekmeði, iki satýr muhabbet edebileceði bir arkadaþý da yoktu. Nerden geldiði bilinmez "Küçükistan Ceza Kanunu" diye bir kitap geçmiþti eline bir gün onu okuyarak vakit geçiriyordu ki "Ülke baþbakanýna hakaret etmenin cezasý altý ay" kitabý ve gözlerini kapattý.
"Hem bütün hýrsýmý ondan alýrým, hem bütün gazeteler, televizyonlar benden söz eder meþhur olurum, hemde altý ay ekmek elden su gölden yiyecek, yatacak derdim olmadan çiçek gibi kýþý geçiririm." diye düþündü.
Ertesi gün mitinge gitti, Küçükistan Baþbakaný konuþurken milletin arasýndan fýrlayýp bütün gücüyle baðýrmaya baþladý.
- Ýnbe baþbakan, inbe baþbakan ! Güvenlik kuvvetleri hemen müdahale edip yaka paça götürdüler. Ertesi gün mahkemeye çýktý, þahitler dinlendi, savunmasý alýndý. Hakim kararý açýkladý.
- Sanýðýn suçu sabit görüldüðünden yirmi sene altý ay hapsine karar verilmiþtir.
Birden gözleri karardý ayakta sendeledi, sonra kendini toparladý, ve haykýrdý :
- Ýtiraz ediyorum hakim bey, Küçükistan Ceza Kanunu'nun þu maddesinin þu bendine göre baþbakana hakaret sadece altý ay, bir yanlýþlýk var bu iþte !
Hakim acýyan gözlerle adama baktý ;
- Haklýsýn oðlum, baþbakana hakaret altý ay fakat devlet sýrrýný açýða vurmak yirmi sene.
Puan Ver
 Toplam Puan  18  Ortalama  6.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Teyzesiyim    Çekip Furdim Daa...
   deliler    Savaþ
   Iþýðý Gören Geliyor    10,9,8,...
   Müdür    temel karýsýna der ki
   Temel'in gazetesi    Parmak
   Tablo    Süpürge
   Tecavüz    Öðrenci Yurdu
   inatcý    Spiker sýnavý
   Maymun    karsýn nufüs sayýsý
   Atma    TELEFON
    BlueSash.NET 2001-2007