Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Doktor fýkralarý
F�kralar
 
Hiiç...
 Okunma  971
 "Adam günün yorgunluðu üzerinde, periþan bir vaziyette ÝETT duraðýnda otobüs beklemektedir. Nihayet uzun bir zaman sonra beklediði güzergahýn aracý gelir ve biletini attýktan sonra arka taraflara doðru ilerlemeye baþlar.

Bir-iki adým ilerisindeki çift kiþilik koltuðun boþ olanýna doðru ilerler; tam oturacaðý sýrada engelleyici bir ses tonu onu durdurur:

- Buraya oturamazsýn! Ben kimim biliyor musun?
- Kim olduðunuzu bilmeli miyim?
- Ben Yrd. Doç. falan kiþiyim.
- Evet?
- Benim gibi kýdemli birinin yanýna oturamazsýn!

- Size bir soru sormak istiyorum. Siz Yrd. Doçentlik ünvanýnýzdan sonra ne olacaksýnýz?
- Doçent.
- Peki sonra?
- Þayet baþýmýza bir þey gelmezse Profesör.
- Daha sonra?
- Belki zor ama, Ordünaryus Profesör.
- Evet... Peki bu dereceden sonra?
- Hiiç...
- Ben þimdiden 'hiç'im; lütfen müsade edin yanýnýza oturayým...
- !!?

Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Amerika    Babam yaptý
   Farketmez    Binadakiler
   Vicdan    Beþ Parmak
   Tamamen Palavra    Cennet ve Cehennem
   Kocamý Öldüreceðim    Bakan karýsý
   Uzunlugunu bilmedigim icin    ucak
   Hýrsýz    Bizde yaklaþýyoruz
   Bisikletli Meksikalý    Muz
   Bakýþ    Maþallah
   Neden Eþeðim    Karyolalar
    BlueSash.NET 2001-2007