Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Nasreddin (Nasrettin) Hoca fýkralarý Toplam (109) Fkra
 Balýk   Okunma (1206)   
Hoca yolculuk sýrasýnda mola verip bir hana girer.Bu sýrada hana bir baþka yolcu daha girer ve ikisi...
 Neresinden gitmeli?   Okunma (1151)   
Cenazenin Neresinden
Yine bir gün komþudan
Biri vefat etmiþti
Herkes iþi býrakýp
Cenazey
...
 Tam Ýki Arþýn   Okunma (1238)   
Hoca bir gün Timur'un huzurundaymýþ. Aralarýnda tam iki arþýn uzaklýk varmýþ. Timur sormuþ birden :<...
 Nezleyimde...   Okunma (1138)   
Timurlenk, Akþehir'de karargah kurulunca þehir halký adýna Nasrettin Hoca ile eþraftan iki zat hatýr...
 Allah'ýn Rahmeti   Okunma (1119)   
Nasrettin hoca birgün camdan yaðan yaðmuru seyrediyormuþ. Yaðmurdan kaçan bir adama gözü takýlmýþ. C...
 Ýnþallah   Okunma (1130)   
Nasrettin Hoca bir akþam karýsýna "Yarýn hava yaðmurlu olursa ormana, açýk olursa çift sürmeye gidec...
 Al Abdestini Ver Pabucumu   Okunma (1550)   
Bir gün Nasrettin Hoca dere kenarýnda abdest alýrken pabucu suya düþer. Su pabucu alýp gider. Hoca b...
 Kibir yok   Okunma (1161)   
Nasreddin Hoca'ya yapýlan þakalar tükenip bitmezdi. Akþehir'liler bir gün Hoca'ya takýlýr ve sorarla...
 Acemi Bülbül   Okunma (1286)   
Nasreddin hoca ve arkadaþlarý bir gün aðacýn birindeki eriklere göz dikmiþler bir kiþi gözcü olmuþ b...
 Hocanýn oðlu   Okunma (1337)   
hoca kürsüye çýkmýþ hutbe vercek ama aklýna bir þey gelmiyor sonra halka dönerek :
Ey ahali siz b
...
 Küçükken   Okunma (1062)   
Nasreddin hocada küçükken arkadaþlarýna hep þaka yapar ve karþýlarýna geçer gülermiþ köyün çocuklarý...
 Kavuktan al haberi   Okunma (1042)   
bir gün bir adam,elinde bir mektup,
Der ki hocayý tutup
"Hocam zahmet ya sana,
Þu mektub
...
 Ecel Korkusu   Okunma (1094)   
Hoca, Timur Han'ýn askerlerinin yanýndan geçerken askerlerin niþancý komutaný tarafýndan çagrýlýr. <...
 Cenazenin neresinden   Okunma (1119)   
Yine bir gün komþudan biri vefat etmiþti.Herkes iþi býrakýp cenazeye gitmiþti.
O sýrada bir adam
...
 Hindi   Okunma (1145)   
Nasreddin Hoca Aksehir pazarinda bir adamin basina toplanmis olan kalabaliga yaklasir.Satici elindek...
 Kedi   Okunma (1302)   
Nasrettin hoca bir gün yolun kenarýnda kedisini yýkýyomuþ. yoldan geçen arkadaþý hocaya: "hocam kedi...
 Yüzme bilirsin degil mi?   Okunma (1094)   
Hocanin iki karisi varmiþ. Bir gün ''en cok hangimizi seviyorsun''diye sorarlar hoca söylemek isteme...
 Sanane 2   Okunma (1155)   
Adamýn biri bir gün caminin avlusunda oturan hocanýn yanýna koþa koþa gelerek:müjde hocam oðlun oldu...
 Katýr   Okunma (1115)   
Nasrettin Hoca bir gün katýra binmiþ. Hayvan oldukça hýzlý gidiyormuþ. Hoca da onu tutamýyor, durdur...
 Eþek kaybolunca   Okunma (1155)   
Nasrettin Hoca'nýn eþeði kaybolunca arkadaþlarý üzülmüþ ve eþeði aramaya aramaya koyulmuþlar. Hoca i...
    BlueSash.NET 2001-2007