Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Politika fýkralarý
F�kralar
 
Baþým Belada
 Okunma  1132
 Siyasal gerginliðin dýþýnda iki toplumun insanlarýnýn arasýndaki sosyo-kültürel farklýlýðýn da büyük boyutlara ulaþtýðý bir dönem de, bir Türk gurbetçisinin evi:
Küçük oðlan, akþam üstü okuldan gelmiþ Kapýdan girer girmez
- "Anne!"
diye seslenmiþ,
- "ben Alman oldum!"
Annesi:
- "O nasil söz? Sakýn bir daha tekrarlama"
- "Anne ben Alman oldum. Bugün sýnýfta karar verdik. Ben Almaným artýk
Annesi:
-"sus bakayým"
diye tiz perdeden baðýrýrken, babasý da içerden duyup koþmuþ. Bir tokat, bir tokat daha... Çocuk bir yandan yediði dayaktan korunmaya çalýþýrken, bir yandan da konuþmasýný sürdürüyormuþ:
- "Þu dünyanýn iþine bakýn! Alman oldum. Yarým saat sonra Türklerle baþým derde girdi!..."
Puan Ver
 Toplam Puan  10  Ortalama  10.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Elalemin aðzý torba deðilki büzesin    Navigasyon
   Nerelere Kadar    futbol fanatikleri
   Kuru fasulye    Muayene
   Saf Mýsýn?    Takma Göz
   Kýþ    Doðumevi
   Ýnek Çiftliði    Tembel Uþak
   Ege bir göl müdür?    osman
   Savaþ açmasýn    Temel ve dursun
   Konya Ýle Akþehir Havasý    Çocuk
   Iþýksýz Kalýrýz    Býrakýn Kendisi Düþer
    BlueSash.NET 2001-2007