Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Okul (öðrenci öðretmen) fýkralarý
F�kralar
 
Kara Bulut
 Okunma  1131
 izciliðin ilkelerini anlatmaya çalýþýyordu:
-Bakýn çocuklar, dedi. Bir izci, her gün, hiç olmazsa bir kez birine yardýmcý olmalýdýr. Hastalara...Yaþlýlara...Muhtaçlara... Her sabah okula geldiðiniz zaman size bir gün önce nasýl bir iyilik yaptýðýnýzý soracaðým. Tamam mý?
Ertesi sabah oymak beyi çocuklarý toplayýp sordu :
-Söyleyin bakalým... Dün ne gibi bir iyilik yaptýnýz?
Bütün çocuklar, hep bir aðýzdan :
-Yaþlý bir kadýnýn karþýdan karþýya geçmesine yardým ettik efendim.
Adamcaðýz þaþýrdý :
-Hepiniz mi?
-Evet efendim, hepimiz birden.
-Neden?
Çocuklardan biri cevap verdi :
-Kadýn karþýdan karþýya geçmek istemiyordu, ondan efendim!


Puan Ver
 Toplam Puan  97  Ortalama  5.11
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Sýraya Geç    Eþek Boyamak
   Kolay Ameliyat    Kadýný Vuramadýlar
   Temel oruc tutuyor    Mühendisler
   Tanrý kaybolmuþ    Ýlk gece
   kayserili yahudi ticareti    Kurtardým
   10,9,8,...    Kadýköy - Pendik Hattýndan Derlenmiþtir
   Ýçinde C yok    cemaaat
   son istek    Ýskender Ýle Asker
   FUTBOLCU ÝMAMLAR    Mühendis Yarýþmasý
   Suyun Sýcaklýðý    Nasýl Dünya'ya geldim
    BlueSash.NET 2001-2007