Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Av ve Avcý fýkralarý
F�kralar
 
Zeka iþte
 Okunma  1018
 Adamýn biri Afrika'da safariye çýkarken yanýna minik köpeðini de almýþ.
Minik köpek bir gün ormanda dolaþýp, kelebekleri kovalar, çiçekleri koklarken kaybolduðunu fark etmiþ.
Ne yapacaðýný düþünürken bir de bakmýþ ki karþýdan bir leopar geliyor ve
belli ki günlük yiyeceðini arýyor. "Þimdi baþým dertte" ,diye düþünmüþ minik
köpek. Etrafýna bakmýþ, yerde kemik parçalarýný görmüþ. Hemen arkasýný leoparin geldiði yere dönerek kemikleri kemirmeye baþlamýþ, bu arada da arkadaki hareketi kestirmeye çalýþýyormuþ.
Leopar tam saldýracakken minik köpek kendi kendine konuþmuþ;
-Ne kadar lezzetli bir leoparmýþ. Acaba etrafta bundan bir tane daha varmý?

Bunu duyan leopar bir anda donmuþ kalmýþ ve en yakýndaki aðaca týrmanarak
dallarýn arasýna saklanmýþ. "Tam zamanýnda kurtardým yoksa bu köpeðe yem
olacaktým" ,diye düþünmüþ leopar.
Bütün bunlar olup biterken bir baþka aðacýn üstündeki bir maymun olanlarý izliyormuþ. Bildiklerini kullanarak bundan sonra leopardan kurtulabileceðini düþünmüþ. Leoparýn yanýna giderek neler oldugunu anlatmýþ.
Leopar kopeðin yaptýklarýna çok sinirlenmiþ ve maymuna "Atla sýrtýma, gidip þunu yakalayalým" ,demiþ.
Ancak minik köpek neler oldugunu ve leoparýn sýrtýnda maymunla birlikte süratle kendisine yaklaþtýðýný fark etmiþ.
"Þimdi ne yapacaðim" ,diye düþünürken kaçmaya teþebbüs etmemiþ.
Bunun yerine arkasýný leoparýn geldigi yöne dönerek, kemikleri kemirmeye devam etmiþ.
Tam leopar saldýracakken yine kendi
kendine konuþmuþ;
-Bu aptal maymun da nerede kaldý? Yarým
saat önce bir leopar daha getirsin
diye gönderdim, hala haber
yok!

Diplomasi böyle birþey
iþte. Yapabiliyorsan, hýzlý düþün, sakin ol,
güçlü görün ve düþmanýný kendi silahý ile
yen.
Puan Ver
 Toplam Puan  12  Ortalama  6.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Sadýk    Sagir
   faminist    Fýkra
   deli mektubu    Karý koca
   Boks    Temel ve Karýnca
   Hee Direm    Bebek gibi
   Cenaze    Gözlerim Bozuk
   Uçak Yolculuðu    Kimin Karnesi
   Ýyi Kekeme    Hayalet
   Acemi asker    Þanssýz doktor
   Kavuk    Sidikli yazi
    BlueSash.NET 2001-2007