Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Kategorilendirilmemiþ fýkralar
F�kralar
 
Erkek Muhabbeti
 Okunma  1115
 2 haftalýk evli bir çift.. Adam bir akþam yalnýz baþýna çýkýp arkadaþlarýyla eðlenmek ister.. Karýsýna; "Sevgilim, ben çýkýyorum" der.

Evden çýkmak üzere kapýya yöneldiði sýrada karýsý sorar; "Nereye gidiyorsun hayatým?"

Adam soruya duraksamadan; "Bara gidiyorum bi tanem arkadaþlarýmla biþeyler içeceðiz.." diye yanýt verir.

Karýsý hemen sevecen bir ses tonuyla "Aman da aman benim kocacýðým içki mi istiyormuþ!" diye hemen minibar'a koþar ve 12 ülkeden 25 degisik içki çeþidini adamýn karþýsýna koyar...

Adam bunun üzerine; "Benim düþünceli tatlý sevgilim. Çok teþekkür ederim, ama barda... Biliyorsun.. Buz gibi bardakta...."

Adam daha cümlesini bitiremeden kadýn hemen mutfaða koþar, derin dondurucudan çýkardýðý bardaðý koþa koþa adama getirir.. "Aman da aman benim aþkým içkisini buz gibi bardakta mý içmek istiyormuþ.. Al bakalým." diyerek bardaðý adama verir.

Adam þaþýrmýþ vaziyette; "Benim güzel kurabiyem. Ama barda buz gibi içkimi içerken yanýnda yediðim çerezler. Bilsen caným nasýl çekti. Sana söz, 2-3 saat içinde döneceðim."

Kadýn; "Aman da aman benim canýmýn içi kocacýðým çerez mi istiyormuþ." der ve koþa koþa içeri gider.

Döndüðünde bir tepside 15 çesit çerez, fýstýk, fýndýk, ne ararsanýz tabaklara koyup adama getirir. Adam artýk dudaklarýný ýsýrmaya baþlamýþtýr ve son bir güçle kadýna der ki; "Ama benim güzel meleðim, barda biliyorsun hani arkadaþ arkadaþa ortamda. Erkek erkeðe bi muhabbet vardýr bilirsin, hani biz kendi aramýzda biraz "rahat" konuþuruz.." der.

Ve bunun üzerine kadýn ona gülümser; "Aman da aman benim bitanecik kocacýðým erkek erkeðe rahat muhabbet etmek mi istiyormuþ. O zaman... BANA BAK OÐLUM! AL ÞU LANET OLASI IÇKÝNÝ BARDAÐINA DOLDUR VE ÇEREZLERÝNÝ DE YE ZIKKIMLAN, HÝÇBÝRYERE GÝTMÝYORSUN ANLADIN MI? KOÇÇÇÇUM!!!!!"

Puan Ver
 Toplam Puan  2  Ortalama  2.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Bakan Karýsý    Evlilik
   Nerden Bulursa Bulsun    0'dan 100'e
   Tahlil    Dikkat dikkat
   Eþeðe Ters Binmek    Bizi kim alýr?
   YARIÞMA    Aðustos Böcekleri
   Asker Temel    Don
   Atma    Patronluk Ýçin mi Yöneticilik Ýçin mi?
   Sahte para    Allah'ýn Rahmeti
   Gözlerim Bozuk    Denize Düþmüþ
   Kara Bulutlar    Laz asker
    BlueSash.NET 2001-2007