Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Asker fýkralarý
F�kralar
 
Yüzbaþý
 Okunma  1121
 Bir Astsubay'la bir gözü takma Yüzbaþý ayný bekar lojmanýnda birlikte kalýyorlardý. Yüzbaþý her gece yatmadan takma gözünü çýkartýr su dolu bir bardaða koyar sabah tekrar yerine takardý.

Sýcak bir Yaz akþamý gece yarýsý Astsubay susadý,el yordamýyla sehpadaki bardaðý kaptý bir dikiþte yuvarladý oda ne..suyla birlikte gözüde yutmuþtu.

Astsubay farkýna vardý ama artýk iþ iþten geçmiþti.
Ertasi gün sabah sporundan sonra Astsubay tuvalete gitme ihtiyacý duydu . Koþar adýmla tuvate gitti pantolonunu sýyýrdý baþladý ýkýnmaya fakat mümkün deðildi bir türlü rahatlayamýyordu.

Onun ýkýnma sesini duyan tuvalet nöbetcisi er telaþlandý nazikçe kapýyý týklattý..
-Komutaným yardýmcý olayým..
Astsubay can havliyle kapýyý açtý,
-Bak oðlum þurada ne var bir türlü
s...çamýyorum deyip er'e doðru döndü.

Er eðilip bakar bakmaz hazýrola geçti ve selam durdu. Bunu gören Astsubay sinirlendi,
- Ne selam durdun evladým diye baðýrdý..

Asker yanýtladý;
-Nasýl selam durmayým Komutaným içeriden Yüzbaþým bakýyor......
Puan Ver
 Toplam Puan  69  Ortalama  5.75
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Horasanlýnýn Eþeði    Sinema Bileti
   Bayan ajan    Ýdrar Tahlili
   Mucize    Ýhbar
   Eyaletlerin Hikayesi    Ýnternet'i Türkler Kursaydý-2
   Medya    Bush ve Powel
   Korkuluk    Dalgýn Doktor
   Doðumgünü    Tutayrum Oni
   Ýçki    O'na Uymaz
   beni götürüyorlar    Beni Bekle
   Tabut    papaz ve hoca
    BlueSash.NET 2001-2007