Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
F�kralar
 
Proje Mühendisi Sözlüðü
 Okunma  1561
 * Büyük bir teknolojik baþarý! (Yine çuvalladýk.)

* Yýllarca süren kapsamlý çalýþmalar sonucunda geliþtirildi.(Kazara keþfettik.)

* Tasarýmlar toleranslar dahilinde oldu.(Kurallarý esnettikten sonra güç bela becerdik.)

* Test sonuçlarý son derece memnuniyet vericiydi.(Ýþe yarýyor ama nasýl oldu anlamadýk.)

* Müþteri memnuniyeti saðlanmýþtýr.(Programýn öyle gerisindeyiz ki müþteri eline ne geçerse þükrediyor.)

* Yakýn proje koordinatörü(Baþkasýna yaptýramadýk bari iþi paylaþalým.)

* Öngörülemeyen sorunlar nedeniyle proje programýn biraz gerisinde kaldý.(Þu sýralar baþka projeyle ilgileniyoruz.)

* Proje bir sonraki rapor döneminde sonuçlandýrýlacak.(Daha baþlamadýk bile ama bir þeyler söylememiz gerekiyordu.)

* Farklý yaklaþýmlar denenmektedir.(Ne yaptýðýmýzý biz de bilmiyoruz ama idare ediyoruz iþte!)

* Soruna yeni bir yaklaþým denenmektedir.(Yeni eleman aldýk.Onun üstüne yýkacaðýz.)

* Tasarýmý baþtan yapmamýz gerekecek.(Bu þeyi anlayan tek adam vardý.O da istifa etti.)

* Bazý küçük sorunlarý düzeltmek için üzerinde duruyoruz.(Baþtan baþlýyoruz.)

* Esas olarak tamamlandý.(Yarýsý bitti sayýlýr.)

* Tahmin ediyoruz.(Ýnþallah)

* Çizimin hazýrlanmasý uzun sürdü.(Daha hiçbir þey çizmedik ki!)

* Ýyi tanýmlanmýþ deðil.(kimse üzerinde düþünmedi.)

* Daha fazla analiz gerekiyor.(Ýþ çýðýrýndan çýktý.)

* Proje önümüzdeki yýlýn son çeyreðinde hazýr olcak.(O zamana kadar gecikmeden sorumlu birini buluruz elbet.)

* Senin teorini biz çok denedik. Uygulanabirliði yok.(Aslýnda iyi fikir, kendi fikrimmiþ gibi raporumda belirteyim.)
Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   sana kaç kez söyledim    Ýçki
   Beyin ne iþ yapar?    Aslan ve Canavar
   Ýki Deli Þehirde    Akýllý Eþek
   Acemi Bülbül    General Motors
   Erkek Adam    Latince Ad
   Sen beni ne sandýn    Yazýcý
   Bizde Burada Ýnecektik    Bayram
   Sadýk    Rüya
   müjdeee    Yönetici ve Mühendis
   Ceza    Tren
    BlueSash.NET 2001-2007