Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
F�kralar
 
Proje Mühendisi Sözlüðü
 Okunma  1253
 * Büyük bir teknolojik baþarý! (Yine çuvalladýk.)

* Yýllarca süren kapsamlý çalýþmalar sonucunda geliþtirildi.(Kazara keþfettik.)

* Tasarýmlar toleranslar dahilinde oldu.(Kurallarý esnettikten sonra güç bela becerdik.)

* Test sonuçlarý son derece memnuniyet vericiydi.(Ýþe yarýyor ama nasýl oldu anlamadýk.)

* Müþteri memnuniyeti saðlanmýþtýr.(Programýn öyle gerisindeyiz ki müþteri eline ne geçerse þükrediyor.)

* Yakýn proje koordinatörü(Baþkasýna yaptýramadýk bari iþi paylaþalým.)

* Öngörülemeyen sorunlar nedeniyle proje programýn biraz gerisinde kaldý.(Þu sýralar baþka projeyle ilgileniyoruz.)

* Proje bir sonraki rapor döneminde sonuçlandýrýlacak.(Daha baþlamadýk bile ama bir þeyler söylememiz gerekiyordu.)

* Farklý yaklaþýmlar denenmektedir.(Ne yaptýðýmýzý biz de bilmiyoruz ama idare ediyoruz iþte!)

* Soruna yeni bir yaklaþým denenmektedir.(Yeni eleman aldýk.Onun üstüne yýkacaðýz.)

* Tasarýmý baþtan yapmamýz gerekecek.(Bu þeyi anlayan tek adam vardý.O da istifa etti.)

* Bazý küçük sorunlarý düzeltmek için üzerinde duruyoruz.(Baþtan baþlýyoruz.)

* Esas olarak tamamlandý.(Yarýsý bitti sayýlýr.)

* Tahmin ediyoruz.(Ýnþallah)

* Çizimin hazýrlanmasý uzun sürdü.(Daha hiçbir þey çizmedik ki!)

* Ýyi tanýmlanmýþ deðil.(kimse üzerinde düþünmedi.)

* Daha fazla analiz gerekiyor.(Ýþ çýðýrýndan çýktý.)

* Proje önümüzdeki yýlýn son çeyreðinde hazýr olcak.(O zamana kadar gecikmeden sorumlu birini buluruz elbet.)

* Senin teorini biz çok denedik. Uygulanabirliði yok.(Aslýnda iyi fikir, kendi fikrimmiþ gibi raporumda belirteyim.)
Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Bebeðin Avucundaki    Jim&Mary
   Avukat    Dört Dua
   Donlar    Serinlemek
   5 Dolar    Beþ Parmak
   Dikkat dikkat    Vicdan
   düþmüyordu    Kompliman
   Ya Biz Kazanýrsak    Çalmak
   24 saat    Geç kalmaca
   sünnetci    Arkadaþlar Üzgünüm..
   Maliyeci    delilerin delisi
    BlueSash.NET 2001-2007