Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Okul (öðrenci öðretmen) fýkralarý
F�kralar
 
Kadeþ Savaþý
 Okunma  1255
 Tarih dersinde öðretmen birini tahtaya kaldýrmýþ ve sormuþ:
-Oðlum Kadeþ Savaþýný kim yaptý?
Çocuk hemen yanýtlamýþ:
-Hocam vallahi billahi ben yapmadým.
Hoca sinirinden çýldýracak. O sinirle dýþarýya çýkmýþ, koridorda Matematik öðretmenini görmüþ ve durumu Matematik öðretmenine anlatmýþ:
-Hoca haným bu öðrenciler beni çýldýrtacak; Kadeþ Savaþýný kim yaptý diye soruyorum, vallahi billahi ben yapmadým diye yanýt veriyorlar, çýldýracaðým...
-Hocam üzülmeyin çocuktur bunlar hem yaparlar hem de yapmadým derler... Tarihçinin sinirleri iyice tepesine çýkmýþ ve soluðu Müdür Beyin odasýnda almýþ.
-Müdür Bey bu nasýl bir okul, ne öðrencisinde hayýr var, ne de öðretmeninde; öðrenciye Kadeþ Savaþýný kim yaptý diye soruyorum, ben yapmadým diyor, öðretmene durumu anlatýyorum, bunlar çocuktur hem yaparlar hem de yapmadým derler diyor, kafayý yiyeceðim.
Müdür Bey: Siz hiç kendinizi üzmeyin Hocam, bunda merak edilecek birþey yok, þimdi Bakanlýða bir yazý yazar ve Kadeþ Savaþýný kimin yaptýðýný sorarýz... Tarih Öðretmeni aldýðý yanýt ile oracýða yýðýlýp kalmýþ ve Müdürden bir hafta izin almýþ...
Bir hafta sonra Bakanlýktan bir yazý:
Bu yýl ödenek olmadýðý için Kadeþ Savaþý yapýlamayacaktýr. Bilginize...


Puan Ver
 Toplam Puan  4  Ortalama  4.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   kapý kolu    Papaðan
   gerçek ile hayal    Melek
   Ýnsan Kýlçýðý    Çocuk
   Günah Çýkartma    Daha yavaþ geçer
   orkestra    Bizde yaklaþýyoruz
   Kadeþ Savaþý    Baþým Belada
   Bir Þans Daha    temel in köpeði
   þaþý    Sünnet
   samet avcu    Laz Banka Müdürü
   faminist    Bakan Karýsý
    BlueSash.NET 2001-2007