Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Nasreddin (Nasrettin) Hoca fýkralarý
F�kralar
 
Yemeðin Buðusuna Akçenin Sesi
 Okunma  971
 Nasreddin Hoca Akþehir'de kadýlýk vazifesini yürütürken karþýsýna iki adam çýkmýþ. Birisi öteden beri cimriliði ile tanýnmýþ bir aþçý, diðeri de boynu bükük bir fakir. Aþçý sözü almýþ :
- Hocam demiþ, ben bu adamdan davacýyým. Dükkanýn önünde fasulye piþiriyordum. Tencerenin kenarýndan buðusu çýkýyordu yemeðin. Bu adam elinde somunla geldi. Kopardýðý lokmalarý yemeðin buðusuna tutup baþladý atýþtýrmaya. Nihayet koca bir ekmeði bitirdi. Ondan fasulye buðusunun parasýný istedim, vermedi.
Nasreddin Hoca anlatýlanlarý dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp :
- Doðru mu bunlar ? diye sormuþ.
- Evet, demiþ fakir adam.
- Öyleyse para kesesini çýkar bakalým.
Zavallý fakir kadý efendiye karþý gelememiþ. Ýçinde üç beþ akçe bulunan para kesesini Hoca' ya uzatmýþ. Bu sefer aþçýyý çaðýrmýþ yanýna. Keseyi kulaðýna yaklaþtýrarak þýngýrdatmaya baþlamýþ. Sonra da :
- Haydi demiþ aldýn iþte alacaðýný. Aþçý :
- Nasýl olur ? diye þaþkýnlýðýný belli etmiþ. Paramý vermediniz henüz. Hoca cevap vermiþ :
- Fazla uzatma, yemeðin buðusunu satan akçenin de sesini alýr elbet !
Puan Ver
 Toplam Puan  114  Ortalama  5.18
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Çocuk Mocuk    Vinç
   senin yaþýndayken    okþayýn
   Okullu sarýþýn    Erkeklerin de Kurallarý Vardýr
   Tilkinin Orucu    Eðer Bilirsen...
   Kullanýlmayan Kalp    komýnýst
   Deli    Iki tane var
   Amerikalý Subay    sað olana neçi
   Çöl    Adý Neydi?
   Aklýn Varsa Göle Koþ    Hayat Standartý
   Þarap    Bana Kediyi Getirin
    BlueSash.NET 2001-2007