Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Temel (Karadenizli) fýkralarý
F�kralar
 
Araþtýrmacý Temel
 Okunma  970
 Temel hayvanlarý araþtýrma konusuna oldukça ilgi duymaktaymýþ. Bir gün bu merakýný gidermek için laboratuarýný kurarak çalýþmalara baþlamýþ. Örnek hayvan olarak bir pire almýþ. Çok hassas aletler ile bu iþe baþlayan Temel, eline çok hassas bir neþter alarak pirenin ayaklarýnýn ucundan biraz kesmiþ ve masanýn üzerine býrakmýþ ve pireye zýpla bakayým diye seslenmiþ. Doðal olarak zýplayarak dolaþan bir hayvan olan pire yarým yamalak da olsa zýplamýþ.
O sýrada Temel hemen yakalayarak ayaklarýnýn tamamýný yontmuþ ve masanýn üzerine tekrar býrakarak seslenmeye baþlamýþ:
-Zýpla bakayým, ula zýplasana, zýpla be hayvan.
Fakat ayaklarý kesilen pireden hiçbir hareket yok..... Temel hemen kalem kaðýdý alarak raporu yazmaya baþlamýþ:
"Pire incelendi. Sonuç: pirenin ayaklarý kesilince kulaklarý duymamaktadýr."
Puan Ver
 Toplam Puan  10  Ortalama  10.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Dün neredeydin    Satýcý
   Doktora    Hangi okulda
   Taklitçi Ajan    100 Milyon
   Konuþabilir misiniz?    Bunu Unutmayýn
   Yakýnlýðýn Böylesi    bjkli
   Kaza    iþ Arayan Gayserili
   Penguen    Muze
   Öpucuk ve Samar    Altý Kaðýt
   Vosvos    Yarýþma
   Ýleri Gidebilirsin!    Kaçýþ
    BlueSash.NET 2001-2007