Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Mühendis fýkralarý
F�kralar
 
Profesör
 Okunma  1476
 Adamýn biri balona binmiþ ve uçarken yolunu kaybedip bilmediði bir yerde bir çayýra doðru sürüklenmiþ. Balonun aþaðýda çok yaklaþtýðý bir sýrada aþaðýda birini görmüþ ve sormuþ:
- Kayboldum, nerede olduðu söyleyebilir misiniz?
- Bir çayýrýn üzerinde uçmakta olan bir balonun içinde þu kadar yüksektesin!
Balondaki þahýs bu cevap üzerine:
- Siz profesör olmalýsýnýz.
- Evet, nereden anladýnýz?
- Söylediðiniz her þey %100 doðru fakat verdiðiniz bilgiler hiç bir iþe yaramýyor.
Bunun üzerine aþaðýdaki adam, yukarýya seslenir:
- Siz de iþadamý olmalýsýnýz.
- Evet, siz bunu nereden anladýnýz?
- Birincisi, kim olduðunuzu, nereden geldiðinizi, nereye gitmek istediðinizi, amacýnýzý bilmiyorum ve tamamen kaybolmuþ durumdasýnýz, buna raðmen size yardýmcý olmamý bekliyorsunuz. Ýkinci olarak da, benimle karþýlaþmadan önce hangi durum ve pozisyonda idiyseniz þimdi de ayný yerdesiniz buna raðmen beni suçluyorsunuz.
Puan Ver
 Toplam Puan  0  Ortalama  0.00
F�kray� Yazd�r
  Seme Fkralar
   Don davasý    Katlanmak
   Tatlý çorba    Þapka
   Sarýþýn öðretmen    Akýllý Zangoç
   Mühendis Yarýþmasý    Soru
   Madem ki Gördün    Biyik
   Ne var ne yok?    medeniyet
   Neden Para Vereyim?    Düþüne Düþüne
   Fare,    Yangýn
   Papagan, Hirsiz ve Doberman    Açýkgöz
   Top Atýþý    Kunduracý
    BlueSash.NET 2001-2007