Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 
  Rüya Tabirleri Sözlüğü
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Rüya Tabirleri
Rüya Tabiri Ara
 
Rüya ile Amel edilir mi?

Ýnsanýn sorumlu olduðu saha vardýr. Bu da uyanýklýk halidir. Yani insan uyanýklýk halinde sorumludur, uyanýklýk haricinde uyku ve baygýnlýk gibi yaptýðý iþlerden sorumlu tutulmamýþtýr. Dolayýsýyla insan rüyasýnda yaptýðý iþ ve davranýþlardan, söylediði sözlerden sorumlu deðildir. Hatta bir insan rüyasýnda dinden çýkacak kelimeler söylese dinden çýkmýþ sayýlmaz. Konuya bu açýdan baktýðýmýzda ister olumlu ister olumsuz manada rüyalarla gelen haberler objektif bir deðer ifade etmez. Baðlayýcý bir delil kabul edilemez. Rüya yorumunda rüyanýn iyi ve isabetli yorumlanmasý esastýr. Bundan dolayý da ruya yorumlayacak kiþinin ehil olmasý þarttýr. Rüyada Kur'an ve Sünnete aykýrý ,ters bir durum olduðu takdirde bununla amel edilmesi mümkün deðildir. Mesela rüyanýzda size bir insaný öldürmeniz emrediliyorsa veya intihar etmeniz isteniyorsa bununla amel etmek söz konusu olamaz. Çünkü bir insaný öldürmek ve intihar etmek Kur'an-ý Kerimde ve Sünnette haram kýlýnmýþtýr. Bu rüyayý bir insan defalarca ayný þekilde görse yine de gördüðü rüyayla amel edemez ve Kuran ve Sünnet dýþýna çýkamaz. Kuran ve sünnette tespit edilen hükümler doðrultusunda amel etmek zorundadýr. Bu gibi örnekleri çoðaltmak mümkündür. Bununla beraber, rüyalarýn mübah meselelerde, rüyayý görene münhasýr kalmak þartýyla, yönlendirici bir fonksiyonunun olduðu da kabul edilebilir. Yalnýz bunun bile Kur'an ve sünnette ictihad edilerek çýkarýlmýþ bir hüküm ölçüsünde aðýrlýðýnýn olduðu söylenemez.


Bu yazı 1496509 kez okundu.

 | Önceki Yazı
ruya | Sonraki Yazı
Yazıyı Yazdır
    BlueSash.NET© 2001-2007