Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Elence
 
Genel Kltr
 
Genel kültür bilgileri Toplam (45)
 Okyanus Ne Kadar Derindir?   Okunma (33693)   
Okyanusun en derin noktasý Pasifik Okyanusu'nda, Guam Adasý'nýn güney batýsýndaki Mariana Çukuru'dur...
 Dünya'ya En Yakýn Yýldýz   Okunma (23285)   
Dünya'ya en yakýn yýldýz hergün görmeye alýþtýðýmýz güneþtir. Çoðu insan güneþin de bir yýldýz olduð...
 Güneþ Ne Kadar Sýcaktýr?   Okunma (20634)   


Güneþ, Güneþ Sistemi'ndeki en büyük gök cismidir. Çok sýcak ve yanmakta olan bazý gazlardan
...
 Dünyada En Hýzlý Koþan Kuþ Hangisidir?   Okunma (16739)   
En hýzlý koþan kuþ Devekuþu'dur. (70 km/saat)....
 Pusulayý Kim Ýcat Etti?   Okunma (17056)   
Pusulayý MS. 100 yýlýnda Çinliler icat etti. Manyetik bir ortamda serbest býrakýlan bir objenin kuze...
 Gökyüzü Neden Mavidir ?   Okunma (28676)   
Gökyüzünün mavi görünmesinin (Dikkat! Olmasýnýn deðil, görünmesinin. Çünkü normalde atmosferimiz, da...
 Dünya'daki En Büyük Elmasýn Adý Nedir?   Okunma (18208)   
Dünyanýn en büyük elmasý olarak bilinen 191 karatlýk Iþýk Daðý ya da Kuh-i Nur adýyla tanýnan elmas ...
 Ay'a Ayak Basan Ýkinci Ýnsan Kimdi?   Okunma (17279)   


Ay'a ayak basan ikinci insan Edwin "Buzz" Aldrin. Apollo 11 uzay aracý ile 20 Temmuz
...
 Kaðýt Parayý Ýcat Eden Kimdi?   Okunma (19701)   
Para icat edilmeden önce, deniz kabuðundan kýymetli metallere kadar çeþitli mallar deðiþim aracý ola...
 Dünyanýn Ýlk Yerleþim Yeri   Okunma (17464)   
Dünyanýn ilk yerleþim yeri, yani ilk þehri Çatalhöyük'tür.(Çumra/KONYA)...
 Hapþýrýk   Okunma (19890)   
1)Hapþýrýðýnýzý tutarsanýz beyin kanamasý geçirebilirsiniz.
2)Hapþýrýk hýzý saatte 70km'dir
3)
...
 Timsah   Okunma (17229)   
Yetiþkin bir timsah tam 3 yýl yemek yemeden, su içmeden yaþayabilir. Bir insansa yemek yemeden 5 gü...
 Bunlarý Biliyor musunuz?   Okunma (25736)   
* Dünya Televizyonlarýnda prime time'da gösterilen ilk çizgi film Tas Devriydi.

* Coca Cola p
...
 Bunlarý Bilmeseniz de Olur   Okunma (20542)   


Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arýzalarýn %23 unun, makinenin üstüne oturup
...
 Tarihimizden Ýbretli Olaylar   Okunma (14469)   
1) 16.yüzyýlda Osmanlý devleti'nin geliþme yolu üzerinde direnmiþ ve Türk ordularý ile savaþa tutuþm...
 Tarihimizden Sayfalar   Okunma (10108)   


Osmanlý içtimai yapýsý üzerine uzman olan Erlanyen Üniversitesi profesörlerinden Hutterrohta
...
 Keops Piramidi   Okunma (10237)   


Kahire'de bulunan "Keops piramidi" nin 12 ton aðýrlýðýnda
iki buçuk milyon bloktan oluþtu
...
 Bermuda Þeytan Üçgeni   Okunma (13136)   
Atlas Okyanusu'ndaki bu bölgede, özellikle son 60 yýlda birçok gemi ve uçak kaybolmuþ ve bunlardan g...
 Öðrenelim   Okunma (19681)   
Her þeyi bildiðinizi sanýyorsanýz, çok yanýlýyorsunuz! Bakýn bakalým, acaba listedekilerin kaç tanes...
 Uso (Tanýmlanamayan Sualtý Cisimleri)   Okunma (13012)   
Herkes uçan daireleri duymuþtur. Ya tanýmlanamayan sualtý cisimlerini(Unidentified Submarine Objects...
kon Rehberi
Normal erik
Kfrl erik
Belalt erik
    BlueSash.NET 2001-2007