Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Kadýn erkek (çapkýn) fýkralarý Toplam (140) Fkra
 Agop   Okunma (1832)   
Yorgo ile Helena arkadaþlarý Agop ve Hayganuþ'un yemek davetlerine gitmiþler. Yemek masasýnda yok yo...
 Ýlk gece   Okunma (2132)   
Bir ermeni mahallesinde çok zengin ama yaþý seksenin üstünde bir adam varmýþ. Ayný mahalledeki çok f...
 Karyolalar   Okunma (1840)   
Üç arkadaþ, üçü de birbirinin caný. Tek sorun yaþlarýnýn artýk fazlaca kemale erip, eþlerinin pek de...
 Delikçi Mehmet   Okunma (1994)   
Yeni evlenen çocuk cinsellik ile alakalý hiç bir bilgisi yoktur, kýz da bir o kadar saf, ilk gece ne...
 Kaykay   Okunma (1736)   
Üç adam ölür ve cennete giderler. Sorgu meleði birincisine sorar:
- "Seni cennete yollamadan önce
...
 Ýtiraf   Okunma (1812)   
Ferit ölüm döþeðindedir. Karýsý Cavidan da bu son anlarýnda onun yanýndadýr ve çok üzgündür. Kocasýn...
 Emekli   Okunma (1685)   
Bir adam son günlerini yaþýyormuþ.
Uzuvlarý meleklerin huzuruna çýkmýþlar.Göz saygýyla ayaða kalk
...
 Kadýnlara karþý zafer   Okunma (1888)   
Adam kitabevinden içeri girdi, tezgahta duran gence sordu:
- Sizde "Kadýnlara Karþý Zafer Kazanan
...
 Kurþun   Okunma (1612)   
Bir gün hamile bir kadýn maðazada alýþveriþ yaparken, bir çatýþma çýkar ve vurulur. Hemen hastaneye ...
 Yapinda yakaliyalim   Okunma (1615)   
Çingenelerde bir adet vardýr. Bir bebek doðunca annesi bir törenle onun adýný koyar. Ama o anda ne s...
 Iyi ki jinekolog degilim   Okunma (1710)   
Fevkalade sosyetik bir kokteyl. Dr. Bey smokinleri içinde iki kat yakýþýklý. Aðzýndan da bal akýyor ...
 Tut   Okunma (1723)   
Çocuk peltekmiþ.
Öðretmeni tahtaya kaldýrmýþ ve tahtadaki "kedi sütü iç" yazýsýný okumasýný iste
...
 Iki tane var   Okunma (1617)   
Eve bir gün tesisatçý çaðýrmýþlar. Adam çalýþýrken evin küçük oðlu gelip seyretmeye baþlamýþ. Tesisa...
 Tek elle alkýþ   Okunma (1713)   
Çok güzel bir genç kadýn bir gece klubünde stiprizci olarak iþ bulmuþtu. Ýlk kez sahneye çýkacaðý iç...
 O'na Uymaz   Okunma (1955)   
Olum yatagindaki kadin kocasina sormus:''Bana soz ver ben oldukten sonra elbiselerimi evlenecegin ka...
 Kral ve Vezir   Okunma (1599)   
Günün birinde Vezir'i Kral'a ben daha büyüðüm demiþ .Kral haklý olarak kaldýramamýþ bu lafý ve sormu...
 Zamaný gelmiþti   Okunma (1583)   
Birlikte çapkýnlýk yaptýðý arkadaþýna telefonda sorar:
- ''Karýn ne dedi gece o kadar geç kalýnca
...
 Yenisini Alabilirdim   Okunma (1514)   
Kadýn kahvaltý sofrasýnda gazete okuyan kocasýna bakýp söylenmiþ:
-Keþke bir gazete olsaymýþým. B
...
 Anlamsýz Evlilik   Okunma (1666)   
Çocuk babasýna :
- Babacýðým, annem ile nasýl evlendin?
Adam eþine dönüp :
- Görüyormusun
...
 Tatil Bitti   Okunma (1627)   
Adam bir aylýk yýllýk iznini geçirmek için Hazar kýyýsýndaki motellerden birine gitmiþti. Dokuzuncu ...
    BlueSash.NET 2001-2007