Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Asker fýkralarý Toplam (122) Fkra
 Lazer yazýcý   Okunma (1741)   
Komutan emir erini çaðýrmýþ
- Bana çabuk bir lazer yazýcý bul getir.
- Emredersin komutaným.
...
 Sahte Rus   Okunma (1657)   
Soguk savasin en cafcafli yillaridir.Birgün Amerikalilar Ruslarin yeni bir silahi Sibirya'da test et...
 Kim daha cesur   Okunma (1538)   
Kimin askeri daha cesur yarýþmasý varmýþ.
Karacýnýn komutaný;
-"Oðlum su tankýn altýna atla!
...
 Yeniçeriler   Okunma (1695)   
Osmanlýnýn balkanlara doðru yeni yeni yayýlmaya baþladýðý dönem. Yeniçeriler balkanlarýn iç kýsýmlar...
 Adam deðiliz   Okunma (1696)   
Trabzon da bir asker ocaðýnda komutan baðýrmýþ :

-Oradan üç adam gelsin de bana yardim etsin
...
 Karavana   Okunma (1770)   
Teskere zamaný yaklaþmýþtýr. Ayni tertip askerlerden bazýlarý oturup karar alýrlar. Bir daha saf ask...
 Hemoroid   Okunma (1630)   
Bir USA Askeri Birliðinde ahçýnýn yemekleri yüzünden millet hemoroit olmuþ. Tam 107 kiþi yatak yorga...
 Kurusýký   Okunma (1592)   
Bir general, Komþu ülkeden gelen konuk Generale, hem hava atmak hem de erlerinin kendisine ve vataný...
 Çakmak   Okunma (1583)   
20'þeryýl hapis yiyen iki mahkuma her onar yýl için ne istedikleri sorulur, birinci mahkum ilk ...
 Namýk kemak   Okunma (1639)   
Namýk Kemal bir birliðin komutanýymýþ, ve bir gün askerleri toplayýp gitmiþler tatbikata, gökyüzünde...
 Asker Temel   Okunma (1836)   
Kurtuluþ savaþýnda ordu büyük zayiat vermektedir. Ordu komutaný bu gidiþe dur demenin yollarýný arar...
 Amerikan Teknoloji   Okunma (1526)   
Amerikalý'lar yeni bir uçak geliþtiriler ve bu uçaðý denemek için Arabistan'a götürürler. Bir Arap p...
 Temel   Okunma (1599)   
Temel ucakla yurt dýsýna gidiyor.Yanýna bir Fransýz,bir
bir ingiliz ve bir de Amerikalý var.Biraz
...
 Köprü   Okunma (1503)   
Bir gün cennet ve cehennemdekiler birbirlerinin yaþadýklarý yerleri merak etmiþler. Yaptýklarý görüþ...
 Hitler ve Ýngiltere   Okunma (1623)   
Hitler'in gözü Ýngiltere'de ama oraya gitmesine imkan yok. Çünkü bir sürü tanký var ama savaþ gemisi...
 Fener tutmasýný bilmiyorsun   Okunma (1563)   
Komandolar bir general komutasýnda bir ormanda bir aylýkhayatý idare kampýna gitmiþler.20-25 günlük ...
 Salak erler   Okunma (1524)   
Ýki çavuþ iddaya girer hangimizin eri daha salak diye. Ýlk çavuþ erini çaðýrýr ve der ki;
- Oðlum
...
 Savaþ gemisi   Okunma (1628)   
Amerikalilardan fikra gibi hatira...
Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait savas gemisi Missouri'nin g
...
 Neresinden   Okunma (1440)   
Kore'de Türk Tugayýndan iki Anadolu'lu asker biraz gezmek için firar ederler. Þehirde bir aþaðý bir ...
 Uzman   Okunma (1528)   
Askerin biri bir bakýþta herkesin boyunun ölcüsünü tam olarak doðru söylüyormuþ ve arkadaþlarý buna ...
    BlueSash.NET 2001-2007