Temel (Karadenizli) fýkralarý
Yanlýþ Numara
Temel saat 02.30 da arkadaþý Dursun'u arýyor. Ahize kalkýyor.
- Buyrun.Temel Dursun'un sesini tanýyor:
- Alo Dursun orasi 11,11 mi?
- Hayir Temel burasi: 1,1,1,1
- Kusura pakma Dursun yanlýþ numara.

www.bluesash.net